Form-Flora-logga-ny-608f56

 Trädgårdskonsultation - För dig som vill ha rådgivning och bolla idéer på plats        
                                              

   Vi träffas hemma i din trädgård. Tillsammans går vi igenom vad du vill ändra på eller ha idéer kring.
En konsultation passar dig som är i behov av muntliga råd och tips om exempelvis funktioner, material och växter.                Det kan exempelvis gälla ett särskilt område i trädgården som inte fungerar, några växter som inte trivs, var man bäst placerar en uteplats eller en pool. Du har kanske idéer men vill ha nya infallsvinklar?
Behöver du däremot hjälp med design av trädgården, stora övergripande strukturer eller kompletta växtkompositioner  
i en rabatt passar något av våra designpaket bättre alt en skräddarsydd lösning med någon form av ritningar. 
Vid en trädgårdskonsultation antecknar du som kund själv. Inga skisser/ritningar ingår

 
Pris: 1500kr/h inkl.moms
Tillägg: resekostnad 500kr/h + körersättning 50kr/mil, efter 2 mils radie utanför Viken. 

Vill du förverkliga din drömträdgård?
Ring & boka ditt första möte 070-474 54 85

Övriga tjänster inom trädgårdsdesign

* Illustrationsplan; färglagd, skalenlig ritning som visar på trädgårdens helhet och struktur i form av funktioner, planteringar, växter och hårdgjorda ytor (ex. gångar, uteplatser)
* Växtlistor
* Materialförslag 
Svartvit planteringsplan som visar mer specifikt hur växterna ska planteras, antal växter av varje sort. 
* Skötselplan för trädgården
* Markplanering - råd om plantering, jordförbättrining
* Växtbeställning
Idéskiss - enklare skalenlig, svartvit skiss som visar på övergripande former och funktioner över hela eller delar av trädgården, inga specificerade växter
* Belysningsdesign: ritning inkl. förslag på armaturer
Uppmätning av tomt, med inritning av befintliga planteringar, hårdgjorda ytor mm som ska behållas (ingår inte i designpaketen)